החברה הישראלית לשבץ מוחי - Israel Stroke Society

לתקנון לחץ/י כאן

יו"ר: פרופ' נתן בורנשטיין
חברי ועד: ד"ר ענת חורב, ד"ר סאלו סמלמן חרץ, ד"ר רני ברנע, ד"ר רוני אייכל

הצהרת משימות

סיכום ישיבת ועד 4.1.24

סיכום ישיבת ועד 1.8.23

סיכום ישיבת ועד 2.03.23

סיכום ישיבת ועד 12.9.22

סיכום ישיבת ועד 20.01.22

סיכום ישיבת מליאה 07.10.21

סיכום ישיבת ועד 30.09.21

סיכום ישיבת ועד 09.03.21

סיכום ישיבת ועד 25.11.20

סיכום ישיבת ועד 29.03.20

סיכום ישיבת ועד 21.12.19

מאמרי מפתח

COVID-19 and stroke—A global World Stroke Organization perspective
מוקדש לזכרו של פרופ' ג'ון נוריס, המנטור של פרופ' נתן בורנשטיין

Cerebral Small Vessel Disease

Neuroimaging in Acute Stroke

Surgical Approaches to Stroke Risk Reduction

Stroke in Women

Update on Treatment of Acute Ischemic Stroke

The Evolving Concept of Cryptogenic Stroke

Medical Management for Secondary Stroke Prevention

Ischemic Stroke in Young Adults

ESNCH Guidance for Neurosonology Laboratories during COVID-19 Pandemic

Hyperacute Stroke Management During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic

סגירת pfo בשבץ קריפטוגני

Carotid Intervention review 2017

(re)Starting anticoagulation after Stroke Lancet 2019

Cancer associated Stroke review 2019

Cerebral Venous Thrombosis Dabigatran 2019

APLA review 2018 NEJM

AntiPlatelets and Stroke review 2019

שבץ בגיל צעיר review 2018

NEJM 2019 EXTEND late Thrombolysis

EXTENDing Thrombolysis Lancet 2019 review

ESUS review JAMA neurology 2019

JAMA 2019 DOUBT trial MRI in TIA

JAMA תרומבקטומיה בשבץ מוחי קל 2019

post Stroke PFO closure meta analysis 2019

Lacunar Stroke management 2019

קווים מנחים

נייר עמדה: צנתורי מוח לשבץ מוחי

הנחיות טיפול בשבץ מוח 2021

DOACS Guide 2018

ESO קוים מנחים לטיפול בתרומבוזיס ורידי 2017

PFO Guide BMJ 2018

AHA קוים מנחים היצרות קרוטידית 2015

Canada קוים מנחים לטיפול בשבץ אקוטי 2018

Canada קוים מנחים למניעת שבץ בהריון 2018

AHA קוים מנחים שבץ המורגי 2015

AHA קוים מנחים שבץ אקוטי ינואר 2018

AHAקוים מנחים למניעה ראשונית של שבץ מוחי 2014