הנחיות קליניות וניירות עמדה

נייר עמדה: העברת מטופל החשוד כסובל משבץ מוחי לבית חולים בו זמין שירות צנתור מוחי
שנת פרסום: 2019
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי הישראלי, ההסתדרות הרפואית בישראל המכון לאיכות ברפואה
נכתב על ידי: פרופ' רונן לקר, ד"ר ענת חורב, ד"ר רפי סטרוגו, ד"ר חן הלוי, ד"ר מתי בקון, ד"ר רוני אייכל, פרופ' איתן אוריאל, פרופ' נתן בורנשטיין

נוהל שמירת בטיחות החולים המאושפזים לניטור וידאו
שנת פרסום ראשונה: 2018
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי בישראל, האיגוד הישראלי לנוירולוגיה ילדים (אינ"ה), ההסתדרות הרפואית בישראל המכון לאיכות ברפואה
נכתב על ידי: פרופ' מירי נויפלד, ד"ר אילן בלט, ד"ר אלי היימן, ד"ר דנה אקשטיין
בשם: האיגוד הנוירולוגי בישראל, האיגוד הישראלי לנוירולוגיה ילדים (אינ"ה)

הנחיות קליניות בנושא מניעה וטיפול באירוע מוח איסכמי | 2009
שנת פרסום ראשונה: 2005
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי בישראל
יונתן שטרייפלר • דוד טנה • בלה גרוס • יאיר למפל • רונן לקר • נתן בורנשטיין בשם האיגוד הנוירולוגי בישראל

הנחיות קליניות לטיפול בתסמונת ע"ש גיאן ברה, נובמבר 2016
שנת פרסום ראשונה: 2016
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי בישראל

הגישה לאבחון וטיפול במקרה של שבץ מוח או TIA בישראל
שנת פרסום ראשונה: 2013
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי

אפילפסיה הנחיות טיפוליות
שנת פרסום ראשונה: 2012
מפרסם: הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

הערכה קלינית, מניעה וטיפול בשיטיון
שנת פרסום ראשונה: 2011
שנת עדכון: 2012
מפרסם: ההסתדרות הרפואית בישראל

הנחיות קליניות בנושא מניעה וטיפול באירוע מוח איסכמי, 2010
שנת פרסום ראשונה: 2010
מפרסם: ההסתדרות הרפואית בישראל
יונתן שטרייפלר • יאיר למפל • דוד טנה • רונן לקר • בלה גרוס • נתן בורנשטיין

הנחיות קליניות לטיפול בכאבים נוירופתיים בישראל, 2007
שנת פרסום ראשונה: 2007
מפרסם: ההסתדרות הרפואית בישראל
המלצות הועדה המקצועית מטעם האגודה לכאב, האיגוד הנוירולוגי בישראל והאגודה הישראלית לסוכרת