ועדה מדעית

סיכום עבודת הועדה המדעית לקראת הכנס הנוירולוגי השנתי 2018

ראש הועדה המדעית: ד"ר נירית לב
חברי הועדה המדעית:
פרופ' גל איפרגן
פרופ' איתן אוריאל
ד"ר דנה אקשטיין
ד"ר עדי וקנין-דמבינסקי
ד"ר ניקולה מאג'ו
ד"ר קרן רגב
ד"ר שלומית יוסט-כץ

עבודת הועדה המדעית השנה כללה עבודה פרטנית, שיחות טלפונית, חילופי מיילים ופגישה שהתקיימה ב- 31 לאוקטובר במלון כפר המכביה. בפגישה פנים אל פנים השתתפו ד"ר נירית לב, פרופ' גל איפרגן, ד"ר דנה אקשטיין, ד"ר עדי וקנין-דמבינסקי, ד"ר קרן רגב וד"ר שלומית יוסט-כץ. התנצלו: פרופ' איתן אוריאל, ד"ר ניקולה מאג'ו.

תקצירים שנתקבלו לכינוס השנתי:

הוגשו השנה 157 תקצירים לשיפוט לקראת הכינוס השנתי (בשנת 2017 הוגשו 90 תקצירים, בשנת 2016 הוגשו 97 תקצירים, בשנת 2015 הוגשו 94 תקצירים).

התקבלו 38 עבודות להצגה מלאה ו- 32 עבודות להצגת מקוצרת וחשיפה במהלך הכנס כפוסטרים. 80 עבודות התקבלו להצגה כפוסטרים בכנס. הפוסטרים יוצגו במתכונת של ePoster. שבעה תקצירים ביטלו את הגשתם.

בפרס הפרסום המקורי המצטיין נבחרה ע"י חברי הועדה השנה עבודתו של ד"ר שי רוזנברג. במהלך הכינוס השנתי תוענק תעודת הוקרה ופרס מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 4000 ₪ .

נבחרו על ידי חברי הועדה שני תקצירים מצטיינים אשר מחבריהם הראשונים יזכו במהלך הכנס השנתי לתעודת הוקרה ופרס מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 1000 ₪. נבחרו העבודות של החוקרים הבאים:

ד"ר איתי לוטן:

SALIVA IMMUNOGLOBULIN FREE LIGHT CHAIN ANALYSIS FOR MONITORING DISEASE COURSE AND RESPONSE TO TREATMENT IN MULTIPLE SCLEROSIS

ד"ר אפרת שביט שטיין:

NOVEL APPROACH IN GBM TREATMENT: A SPECIFIC MOLECULE TARGETING ACTIVATING-PAR1-PROTEASES

יחולקו במהלך הכנס פרסים לשלוש מחלקות על פעילות מחקרית ראויה לציון. שתי מחלקות גדולות אשר יקבלו פרסי מחלקות מצטיינות הן המחלקות הנוירולוגיות של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב) והמרכז הרפואי רבין. מתוך המחלקות הקטנות יותר המרכז הרפואי מאיר יקבל פרס למחלקה מצטיינת במחקר.

לקבלת אות מפעל חיים על תרומה משמעותית לנוירולוגיה בישראל נבחר פרופ' נתן בורנשטיין. האות יוענק בכינוס השנתי של האיגוד הנוירולוגי.

רשמה: ד"ר נירית לב