סיכומי ישיבות

סיכום ישיבת ועד האיגוד 5.11.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 09.07.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 16.04.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 29.01.19

פרוטוקול ישיבת מליאה אשר נערכה במסגרת כנס האיגוד הנוירולוגי 12.12.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 30.10.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 17.07.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 17.04.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 16.01.18

סיכום ישיבת מליאה אשר נערכה במסגרת הכינוס השנתי 07.12.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 07.11.17

סיכום ישיבה מדעית 16.10.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 24.07.17

סיכום ישיבת הועד 18.7.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 18.11.15

סיכום ישיבת ועד 13.7.15

ישיבת ועד האיגוד 26.6.14

סיכום ישיבת ועד האיגוד 24.10.13

סיכום ישיבת ועד האיגוד 27.06.13

סיכום ישיבת ועד האיגוד 21.02.13

סיכום ישיבת מליאה 14.12.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 01.11.12

סיכום ישיבת ועדה מדעית 25.10.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 01.05.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 11.01.12

סיכום ישיבת מליאה 02.12.11

סיכום ישיבת ועד האיגוד 23.06.11

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.03.11

סיכום ישיבת מליאה בכנס השנתי שנערך באילת 17.12.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.11.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 26.04.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 11.06.09

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.06.09

סיכום ישיבת ועד האיגוד 19.03.09