סיכומי ישיבות

סיכום ישיבת ועד האיגוד 28.01.2020

פעילות הועדה המדעית של האיגוד הנוירולוגי 2019

סיכום ישיבת ועד האיגוד 16.12.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 5.11.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 09.07.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 16.04.19

סיכום ישיבת ועד האיגוד 29.01.19

פעילות הועדה המדעית של האיגוד הנוירולוגי 2018

פרוטוקול ישיבת מליאה אשר נערכה במסגרת כנס האיגוד הנוירולוגי 12.12.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 30.10.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 17.07.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 17.04.18

סיכום ישיבת ועד האיגוד 16.01.18

סיכום ישיבת מליאה אשר נערכה במסגרת הכינוס השנתי 07.12.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 07.11.17

סיכום ישיבה מדעית 16.10.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 24.07.17

סיכום ישיבת הועד 18.7.17

סיכום ישיבת ועד האיגוד 18.11.15

סיכום ישיבת ועד 13.7.15

ישיבת ועד האיגוד 26.6.14

סיכום ישיבת ועד האיגוד 24.10.13

סיכום ישיבת ועד האיגוד 27.06.13

סיכום ישיבת ועד האיגוד 21.02.13

סיכום ישיבת מליאה 14.12.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 01.11.12

סיכום ישיבת ועדה מדעית 25.10.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 01.05.12

סיכום ישיבת ועד האיגוד 11.01.12

סיכום ישיבת מליאה 02.12.11

סיכום ישיבת ועד האיגוד 23.06.11

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.03.11

סיכום ישיבת מליאה בכנס השנתי שנערך באילת 17.12.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.11.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 26.04.10

סיכום ישיבת ועד האיגוד 11.06.09

סיכום ישיבת ועד האיגוד 03.06.09

סיכום ישיבת ועד האיגוד 19.03.09