דמנציה 25.04.2018

הבדלים בפגיעה החברתית בין תת סוגים של דמנציה

ההבדלים ביכולת זיהוי רגשות בין מטופלים עם דמנציה התנהגותית פרונטו-טמפורלית לבין מטופלים עם דמנציה סמנטית באמצעות שימוש ב-MRI

החשיבות של הערכת הקוגניציה החברתית לצורך אפיון של סוגי דמנציה ידועה, כאשר יכולת קוגניטיבית חברתית נמוכה מקושרת לירידה בתפקוד העצמאי ועומס מוגבר על המטפל.

פגיעה בזיהוי רגשות קיימת גם בדמנציה פרונטו-טמפורלית וגם בדמנציה סמנטית. יחד עם זאת, יש הבדלים בשינויים ההתנהגותיים והחברתיים שנצפים בתסמונות הללו במסגרת מצבים יום יומיים.

נכון להיום, מרבית המחקרים עסקו בגירוי מבודד, חסר הקשר של זיהוי הבעות פנים בלבד. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון איך מידע קונטקסטואלי (למשל שפת גוף) משפיע על היכולת לזהות רגשות, במסגרת של מודל ה- Social Context Network.

במחקר השתתפו 31 מטופלים עם דמנציה פרונטו-טמפורלית (19 עם וריאנט התנהגותי של דמנציה פרונטו-טמפורלית ו-12 עם דמנציה סמנטית) ו-20 משתתפים בריאים בני אותו גיל ובעלי אותה רמת השכלה. המשתתפים עברו הערכה באמצעות 3 מטלות שונות שנבדלו זו מזו בסמנים הקונטקסטואליים: (1) פנים בלבד, (2) הקשר בלבד, ו-(3) פנים מוטמעות בהקשר. החוקרים השתמשו ב- Voxel-based morphometry על מנת לזהות נוירונים הקשורים לביצוע המטלות.

תוצאות המחקר הדגימו שבשני סוגי הדמנציה הביצועים של המטופלים היו פחות טובים בהשוואה לקבוצות הבקרה בנוגע לזיהוי רגשות מפנים בלבד ומהקשר בלבד. חשוב לציין כי הביצועים היו שונים כאשר הפנים הוצגו בתוך הקשר.

בזמן שמטופלים עם שני סוגי הדמנציה הציגו ביצועים דומים לקבוצות הביקורת בפריטים חופפים (למשל, הבעת הפנים ושפת הגוף היו זהות) (P-values> 0.05), מטופלים עם דמנציה התנהגותית פרונטו- טמפורלית הציגו ביצועים פחות טובים בהשוואה לקבוצת הביקורת (P< 0.001) ובהשוואה למטופלים עם דמנציה סמנטית (P=0.044) בפריטים שאינם חופפים (למשל, כאשר הבעת הפנים ושפת הגוף היו שונות).

האנליזה של ההדמיות חשפה שהבנת הקשר לא תקינה היתה מקושרת לאחידות מופחתת באזורים כמו הג'ירוס הפרה-היפוקמפלי (Para hippocampal) הימני/ אמיגדלה ימנית ולג'ירוס הפרה-סנטרלי (precentral) השמאלי.

התוצאות הללו מצביעות על כך שמטופלים עם דמנציה התנהגותית פרונטו-טמפורלית מסתמכים יותר על מידע חיצוני. בשונה מכך, בקרב המטופלים עם הדמנציה הסמנטית ובקרב קבוצת הבקרה, נמצאו הבדלים בהשפעות של ההקשרים, שככל הנראה מתווכים, לפחות בחלקם, ע"י הבעות הפנים.

הפרופיל של דמנציה התנהגותית פרונטו-טמפורלית מזכיר את 'תסמונת התלות הסביבתית' אשר מופיעה במטופלים עם פגיעה פרונטלית. התוצאות הללו עולות בקנה אחד עם ממצאים מהתקופה האחרונה המראים כי ישנה תפיסה מוטעית של פנים בקרב אותה קבוצה.

מנקודת מבט תיאורטית, הממצאים במחקר הנוכחי מדגימים כי היכולת לעבד את ההקשר של שפת הגוף תלויה בשלמות של האזורים הקונטקסטואליים במוח (כמו הג'ירוס הפרה-היפוקמפלי) ושל אזורים הכרחיים לצורך עיבוד של תנועות גוף. בהקשר הקליני, התוצאות הללו פותחות דרך חדשה לשיקום ליקויים חברתיים בדמנציה.

מקור:

Kumfor, F. et al. (2018) Brain 141,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רגשות,  דמנציה פרונטו-טמפורלית,  דמנציה סמנטית,  התנהגות,  שפת גוף,  הבעות פנים
תגובות