מיגרנה 10.07.2018

מחקרים סנסורים כמותיים בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה

השינויים הקיימים בעיבוד הנוציוספטיבי בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה עשויים להשתנות על סמך מודליות, מדידה ומיקום

מחקרים סנסורים כמותיים (QST, Quantitative Sensory Testing) נמצאים בשימוש נרחב להערכת תפקוד סומטו-סנסורי על ידי מתן גירויים מבוקרים לאורך מגוון של מודליות שונים.

מטא אנליזה חדשה בוצעה במטרה לסנתז תוצאות QST לאורך מגוון רחב של מחקרים שכללו מטופלים הסובלים ממיגרנה על מנת לזהות פרמטרים של QST השונים באופן אמין בין מטופלים עם מיגרנה ונבדקי בקרה בריאים. בנוסף, היה ניסיון לקבוע האם הבדלים אלו משתנים לפי מיקום הגירוי.

חיפוש מקיף בספרות (עד ינואר 2017) בוצע אחר מחקרים המשווים פרמטרים QST בין מטופלים עם מיגרנה ונבדקי בקרה בריאים. לכל מודליות של QST, חושבו עד 3 מטא אנליזות על פי שילוב אזורים (נתונים משולבים ממיקומי גירויים שונים), גירוי מקומי (ראש וצוואר) וגירוי לא מקומי (מחוץ לראש וצוואר).

סך הכל 65 מחקרים נכללו במטא אנליזה. סף נמוך יותר לחום וכאב לוחץ נצפו בקרב מטופלים עם מיגרנה בהשוואה לנבדקי בקרה בריאים בשילוב אזורי גירוי. חשוב לציין, סף נמוך יותר לכאב לוחץ בקרב מטופלים עם מיגרנה נצפה גם בגירוי מקומי אבל לא בגירוי לא מקומי. בנוסף, מטופלים עם מיגרנה היו בעלי ניקוד גבוה יותר לגירוי קור מעל לסף בשילוב אזורים ובגירוי לא מקומי, וניקוד גבוה יותר לגירוי חשמלי מעל הסף בגירוי לא מקומי.

מטא אנליזה זו מצביעה על כך שהשינויים הקיימים בעיבוד הנוציוספטיבי בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה עשויים להשתנות על סמך מודליות, מדידה ומיקום. תוצאות אלו מספקות לחוקרים וקלינאים את הראיות לבחור פרמטרים של QST באופן אופטימאלי על מנת לבחון מטופלים עם מיגרנה ונבדקי בקרה בריאים.

מקור:

Nahman-Averbuch H, Shefi T, Schneider VJ, Li D, Ding L, King CD, Coghill RC. Quantitative sensory testing in patients with migraine: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2018 Jul 1;159(7):1202-23.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  QST,  מבחנים סנסורים כמותיים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות