פרקינסון 24.02.2019

שיטה חדשה לשיפור ביצועי ההליכה של חולי פרקינסון: עקבות וירטואליים

עקבות וירטואליים המוצגים בפלטפורמה של מציאות מדומה אינטראקטיבית, תוך שליטה על אורך ומקצב הצעדים, מעודדים תנועה מכוונת מטרה

במחלת פרקינסון תנועה בהכוונה-עצמית (self-directed movement), כגון הליכה, היא לעתים קרובות לקויה, בזמן שתנועה מכוונת-מטרה (goal directed movement), כגון לתפוס כדור, נשארת כמעט ללא שינוי. דיכוטומיה זו נצפית בבירור כאשר משתמשים בטכניקות של  רמזים חושיים (sensory cueing) לשיפור של ביצועי ההליכה.

במחקר חדש שנערך ב-Vrije Universiteit באמסטרדם, הולנד וב-Queens University Belfast בצפון אירלנד והתפרסם בכתב העת Frontiers in Neurology, פיתחו החוקרים רמזים חזותיים שניתנים להצגה בפלטפורמה של מציאות מדומה (virtual reality, VR) אינטראקטיבית כדי לשפר את ביצועי ההליכה של מטופלים עם מחלת פרקינסון.

באמצעות שליטה על צורת תצוגת הרמזים החזותיים (עקבות שחורים), יצרו החוקרים צורות שונות של מידע מרחבי וטמפורלי: באמצעות הצגה של העקבות השחורים במרחק מוגדר מראש זה מזה, יכלו החוקרים ליצור צעדים באורכים השונים (רמזים מרחביים) ובאמצעות שליטה על התזמון של הפיכת העקבות השחורים לאדומים, יכלו החוקרים להעביר מידע על התזמון של מיקום כף הרגל (רמזים טמפורליים).

קבוצת ביקורת של משתתפים בריאים (N = 10) וקבוצת מטופלים עם מחלת פרקינסון אידיופתית (N = 12) התבקשו ללכת בעזרת רמזים חזותיים המותאמים לביצועי ההליכה שלהם [שני מצבים מרחביים (115% [N] ו-130% [L] מאורך הצעד של כל משתתף בבייסליין) ושלושה מצבים טמפורליים שונים (מצב מרחבי בלבד [NT] ו-%100 ו-125% ממקצב הצעדים של כל משתתף בבייסליין].

שתי הקבוצות הצליחו להתאים את ביצועי ההליכה שלהם (אורך הצעד וקצב הצעדים) למידע שהוצג בכל מצבי הרמזים החזותיים, מלבד המצבים של 125% מקצב הצעדים הרגיל. בכל התנאים קבוצת המטופלים עם מחלת פרקינסון הראתה רמות מופחתות של שונות בהליכה (p <0.05), ואילו בקבוצת הביקורת לא נמצאה הפחתה זו.

עבור "מהירות הצעדים" היתה עלייה משמעותית במצבים הטמפורליים, במצבים המרחביים ובאינטראקציה בין השניים בשתי הקבוצות של המשתתפים (p <0.05). מקדמי הווריאציה של אורך הצעד, מקצב הצעדים ומהירות  הצעדים היו קטנים באופן משמעותי בקבוצת המטופלים עם מחלת פרקינסון בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים מסכמים שתוצאות המחקר מראות כיצד עקבות וירטואליים המוצגים בסביבת VR אימרסיבית ואינטראקטיבית יכולים לשפר משמעותית את ביצועי ההליכה של מטופלים עם מחלת פרקינסון.

מקור:

Gómez-Jordana LI, Stafford J, Peper CE and Craig CM (2018) Virtual Footprints Can Improve Walking Performance in People With Parkinson's Disease. Front. Neurol. 9:681. doi: 10.3389/fneur.2018.00681

נושאים קשורים:  מחקרים,  מציאות מדומה virtual reality,  רמז חזותי visual cue,  ביצועי הליכה gait performance,  פרקינסון,  מחלת פרקינסון
תגובות