החלפת מסתם אאורטלי 21.04.2019

הסיכון לשבץ לאחר החלפת מסתם אאורטלי בניתוח לעומת צנתור

תוצאות מחקר ה-PARTNER: החלפת מסתם אאורטלי בניתוח כרוכה בסיכון גבוה יותר לשבץ משמעותי מאשר החלפת מסתם בצנתור טרנס פמורלי

החלפת מסתם ניתוחית (אילוסטרציה)

החלפת מסתם אאורטלי טרנס פמורלית באמצעות צנתר (TF-TAVR) נמצאת בשימוש גובר לטיפול בסטנוזיס של המסתם האאורטלי אך הסיכון לשבץ לאחר הפרוצדורה אינו ידוע.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את הסיכון לשבץ והקשר שלו עם איכות חיים לאחר החלפת מסתם אאורטלי בניתוח (surgical aortic valve replacement-SAVR) לעומת TF-TAVR.

החוקרים ביצעו מחקר מותאם ציון זיקה בהשתתפות 1,204 זוגות של מטופלים עם סטנוזיס אאורטלי קשה אשר טופלו ב-SAVR לעומת RF-TAVR במסגרת מחקר ה-PARTNER - Placement of AoRTic TraNscathetER Valves בין אפריל 2007 לאוקטובר 2014.

התוצאים שנבדקו כללו אירועים נוירולוגים תוך שלושים ימים, סיכון משתנה בזמן לאירועים נוירולוגיים לאחר הפרוצדורה (סיכון מוקדם [שבעה ימים ומטה] או סיכון מאוחר [7 ימים עד 48 חודשים]) והקשר בין שבץ לאיכות חיים שנה לאחר הפרוצדורה כפי שהוערך על ידי שאלון ה-KCCQי(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire).

החוקרים מצאו כי סיכון לשבץ בתוך 30 ימים היה דומה (5.1% לעומת 3.7%; p=0.09) אך הסיכון לשבץ משמעותי תוך 30 ימים (3.9% לעומת 2.2%; p=0.018) היה נמוך יותר לאחר RF-TAVR לעומת SAVR. בשתי הקבוצות, הסיכון לשבץ היה גבוה ביותר ביום הראשון לאחר הניתוח עם ירידת סיכון כמעט מתמדת על פני 48 חודשים. שבץ משמעותי נמצא קשור בירידה באיכות חיים לאחר שנה בשתי הקבוצות באופן מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסמכים כי למרות שהשיא בפרופיל הסיכון הנוירולוגי המוקדם דומה בשתי הקבוצות, SAVR היתה קשורה עם סיכון גבוה יותר לשבץ משמעותי מוקדם מאשר TF-TAVR. דרושות אסטרטגיות פרי-אופרטיביות על מנת להפחית את הסיכון לשבץ לאחר פעולות להחלפת מסתם אאורטלי.

מקור:

Kapadia, S.R. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.2172

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ,  החלפת מסתם אאורטלי,  איכות חיים
תגובות