פרקינסון 22.08.2019

טיפול בג'ל אינטסטינאלי, תסמינים שאינם מוטוריים ואיכות החיים בחולי פרקינסון

במחקר חדש נמצא שהנטל של תסמינים שאינם מוטוריים במטופלים עם מחלת פרקינסון מנבא שיפור באיכות החיים במהלך טיפול בג'ל אינטסטינאלי של לבידופה-קרבידופה

מרשמת GLORIA, מרשמה של 375 מטופלים עם מחלת פרקינסון מתקדמת שמקבלים טיפול בג'ל אינטסטינאלי של לבידופה-קרבידופה (levodopa-carbidopa intestinal gel, LCIG ; חברת אבווי) במשך 24 חודשים בטיפול קליני רוטיני, הראתה ירידות משמעותיות של זמן במצב OFF וזמן במצב ON עם דיסקינזיה בהשוואה למצב הבסיסי, בנוסף לשיפורים ב-Non-Motor Symptom Scale - NMSS בציון הכללי ובתתי תחומים הפרטניים, ובציון הכולל ב-Parkinson's Disease Questionnaire 8 - PDQ-8.

במחקר חדש, שנערך באנגליה ובאיטליה והתפרסם בכתב העת European Journal of Neurology, ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין תסמינים שאינם מוטוריים לבין איכות החיים במטופלים אלה.

הקשר בין נטל ה-NMSS במצב הבסיסי (NMSS burden, NMSB), הציון הכולל הרב-תחומי ב-NMSS, והציון הכולל ב-PDQ-8 נבדקו עבור 233 מטופלים. NMSB בבייסליין חולק לחמש קבוצות נומריות לפי ציוני ה-NMSS הכוללים (0-20, 21-40, 41-60, 61-80 ומעל 80). קורלציות ע"ש פירסון וספירמן חושבו לאחר 24 חודשים.

התגובה ל-LCIG הוערכה באמצעות קריטריונים מתוקפים לאחר 24 חודשים. אחוז המטופלים אשר חחו ירידה של 30 נקודות ומעלה בציון ה-NMSS היה 47% ברוב קטגוריות ה-NMSB המושפעות (ציון NMSS כולל מעל 80). נמצא קשר חיובי בין ציון NMSB וציון NMSS כולל בבייסליין (0.57; p<0.0001), בנוסף לקשר בין ציון ה-NMSS הכולל לבין ציון ה-PDQ-8 הכולל (0.46; p<0.0001).

החוקרים גם מצאו קשרים בין שיפור בתחום השינה/תשישות ב-NMSS לבין ציון ה-PDQ-8 הכולל (0.32; p=0.0001) בנוסף לקשר בין תחום המצב רוח/קוגניציה ב-NMSS לבין ציון ה-PDQ-8 הכולל (0.37; p<0.0001).

החוקרים מסכמים שאנליזה זו הראתה קשרים חיוביים לבי נטל ה-NMSS בבייסליין לבין שיפורים בתסמינים שאינם מוטוריים. שיפורים בתסמינים שאינם מוטוריים נמצאו קשורים לשיפור באיכות החיים במטופלים עם מחלת פרקינסון מתקדמת במשך טיפול ב-LCIG במשך שנתיים, ומשקפים את היעילות הלא-מוטורית ארוכת הטווח של טיפול זה.

מקור:

Ray Chaudhuri, K. , Antonini, A. , Robieson, W. Z., Sanchez-Soliño, O. , Bergmann, L. , Poewe, W. and , (2019), Burden of non‐motor symptoms in Parkinson's disease patients predicts improvement in quality of life during treatment with levodopa‐carbidopa intestinal gel. Eur J Neurol, 26: 581-e43. doi:10.1111/ene.13847

נושאים קשורים:  ג'ל אינטסטינאלי,  לבידופה-קרבידופה,  פרקינסון,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות