הפטיטיס C 15.10.2019

יעילות ובטיחות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר כטיפול בהפטיטיס C כרונית

מטרת החוקרים היתה להעריך את היעילות והבטיחות של גלקפרוויר עם פיברנטסוויר, תחת תנאים אמיתיים, באמצעות מידע מהמאגר של משרד הרישום הגרמני להפטיטיס C

גלקפרוויר עם פיברנטסוויר הינו משטר טיפול אנטי ויראלי ישיר פנגנוטיפי, המאושר כטיפול במבוגרים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C. עם זאת, כיום ישנו מידע מוגבל מהעולם האמיתי בנוגע למשטר טיפולי זה.

מטרת החוקרים היתה להעריך את היעילות והבטיחות של גלקפרוויר עם פיברנטסוויר, תחת תנאים אמיתיים, באמצעות מידע מהמאגר של משרד הרישום הגרמני להפטיטיס  Deutsche Hepatitis C-Register - DHC-R.

המאגר מהווה למעשה מחקר עוקבה מתמשך תצפיתי, רב-מוקדי, פרוספקטיבי וללא התערבות, העוקב אחרי מטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C. הנתונים נאספו ממטופלים שהתחילו טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, אשר השלימו ביקור סקר ב-2 לאוגוסט 2017 או לאחר מכן. תוצא היעילות העיקרי היה תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות. הבטיחות והסבילות לטיפול הוערכו גם הם.

החוקרים מצאו כי נכון ל-15 ליולי 2018, 586 נבדקים קיבלו טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר. המטופלים תיעדו את התגובה הווירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות, הפסקת טיפול, אובדן למעקב או זיהום מחודש בהפטיטיס C.

552 מטופלים (94%) קיבלו טיפול מאושר למחלתם. בתחילת המעקב, רוב המטופלים שקיבלו טיפול מאושר היו עם זיהום בגנוטיפ 1 (53%) או 3 (33%) של הווירוס, ללא טיפול קודם (90%), ללא שחמת (94%) וקיבלו טיפול במשך 8 שבועות (93%).

נמצא כי 534 מטופלים (96.7%) השיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות (בניתוח לפי כוונה לטפל). באנליזה מותאמת (לאחר דחייה של מטופלים שהפסיקו את הטיפול ולא השיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות, או מטופלים שאבדו למעקב), שיעור השגת התגובה הממושכת היה 99.4% (534 מתוך 537 מטופלים). דווח על כישלון וירולוגי אחד (הישנות) ושני זיהומים מחודשים ב-HCV.

בנוסף, דווח על 142 (26%) תופעות לוואי ו-9 (2%) תופעות לוואי חמורות. שני מקרים של תופעות לוואי (פחות מ-1%) הובילו להפסקת הטיפול. כל המטופלים שקיבלו טיפול שאינו מאושר למחלתם (סך הכל 34 מטופלים), השיגו אף הם תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי גלקפרוויר עם פיברנטסוויר הוא משטר טיפולי יעיל ביותר ונסבל היטב, תחת תנאים אמיתיים.

מקור:

Berg, T. et al. (2019; 49(8); 1052-59). Alimentary Pharmacology & Therapeutics. https://doi.org/10.1111/apt.15222

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  תגובה וירולוגית ממושכת,  הפטיטיס C
תגובות