יל"ד בהריון 22.10.2019

הקשר בין מחלות יל"ד לעיכוב בגדילה העוברית בהריון תאומים

מטרת המחקר הנוכחי היתה לקבוע האם קיים קשר בין הפרעות יתר לחץ דם בהריון לבין הפרעה בגדילה העוברית בהריונות תאומים די-כוריוניים, בהשוואה להריונות יחיד

מחלות יתר לחץ דם בהריון (ובכלל זה קדם רעלת או יתר לחץ דם הריוני) קשורים בהגבלה בגדילת העובר בהריונות עם עובר יחיד. קשר זה יכול להיות בגלל השרשה לא תקינה של הרחם כגורם מקשר בין שתי תופעות אלו. היות שבהריונות תאומים המנגנון יכול להיות שונה, לא ברור האם קיים קשר דומה בין הפרעות יתר לחץ דם לבין הגבלה בגדילת עוברים. מידע על הקשר הזה לוקה חסר.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לקבוע האם קיים קשר בין הפרעות יתר לחץ דם בהריון לבין הפרעה בגדילה העוברית בהריונות עם תאומים די-כוריוניים, בהשוואה למשקלי ייחוס מהריונות יחיד והריונות תאומים, וכן להשוות בין הקשר שקיים בהריונות יחיד.

המחקר הוא מחקר עוקבה היסטורי על כל הנשים שהיו בהריון עם תאומים די-כוריוניים או הריונות יחיד שילדו במרכז שלישוני יחיד בין 2003-2015. הגבלה בגדילת עוברים הוגדרה כמשקל הנמוך מאחוזון 10 לגיל ההריון (נעשה שימוש בעקומות שונות להריון עם תאומים והריון עם עובר יחיד). הקשר בין ההפרעות לבין הפרעה בגדילה חושב בנפרד עבור הריונות עם תאומים ועבור הריונות עם עוברים יחידים וחושב כסיכון יחסי עם רווח בר-סמך של 95%.

1,520 הריונות תאומים ו-48,943 הריונות יחיד נכללו במחקר. בהריונות יחיד, הפרעות יתר לחץ דם היו קשורות בעלייה בסיכון להגבלה בגדילה התוך רחמית (16.6% בהשוואה ל-7.4%, סיכון יחסי 2.07, רווח בר-סמך 95%: 1.87-2.30).

בתאומים, לא נראה קשר בין הפרעות יתר לחץ דם לבין הגבלה תוך רחמית בגדילה כאשר נעשה שימוש בעקומות גדילה של הריונות יחיד. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בעקומות תאומים, נראתה עלייה דומה בסיכון לסיכון שנראה בהריונות עם עובר יחיד (11.8% לעומת 4.7%, סיכון יחסי מתוקנן 2.37, רווח בר-סמך 95%: 1.69-3.34).

הממצאים היו דומים גם כאשר נבדק הקשר ההפוך (בין הגבלה בגדילה לבין הפרעות יתר לחץ דם): בנשים עם תאומים, העלייה בסיכון ליתר לחץ דם בהריון בעקבות הפרעה בגדילה של אחד העוברים היתה דומה להפרעה שנראתה בהריונות עם עובר יחיד רק כאשר נעשה שימוש בעקומות של תאומים להגדרת ההפרעה (תאומים – 21.3% לעומת 9.8, סיכון יחסי מתוקנן 2.15, 1.63-3.06; יחיד – 8.8% לעומת 3.7%, סיכון יחסי מתוקנן 2.19%, 1.95-2.44).

לסיכום, הקשר בין הפרעות יתר לחץ דם בהריון לבין הפרעה בגדילה התוך הרחמית בהריונות עם תאומים די-כוריוניים דומה בהיקפו לקשר שנצפה בהריונות יחיד, כל עוד משתמשים בעקומות הגדילה המתאימות. נשים עם הריונות תאומים שהסתבכו באחד מבעיות אלו (הפרעה בגדילה או יתר לחץ דם) צריכות להיות במעקב צמוד אחרי התפתחות ההפרעה השנייה.

מקור: 

Proctor L.K et al (2019). AJOG, September 2019, Volume 221, Issue 3, Pages 251.e1–251.e8;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  יתר לחץ דם,  הפרעה בגדילה התוך רחמית,  הריון תאומים,  רעלת הריון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות