טרשת נפוצה 24.11.2019

השתלת MSC משפיעה על הפנוטיפ של תאי הגליה בטרשת נפוצה ומפחיתה נזק תאי

השפעות מתווכות תאי גזע מזנכימליים על פנוטיפ המיקרוגליה, במודל דה-מיאלניזציה מושרה קופריזון

טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)
טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

לתאי המיקרוגליה תפקיד מהותי בהפרעות נוירו-דגנרטיביות, כגון טרשת נפוצה. הם מחולקים לשתי קבוצות, כאשר יש שני פנוטיפים: M1 ו-M2. תאי גזע מזנכימליים (Mesenchymal stem cells = MSC) להם תכונות של הגנה על מערכת העצבים ויסות מערכת החיסון, יכולים לשפר את המחלות הללו.

החוקרים ניסו להעריך את ההשפעה מווסתת מערכת החיסון של MSC, על הפנוטיפים של תאי המיקרוגליה והשיפור בדה-מיאלניזציה, במודל טרשת נפוצה מושרה ע"י קופריזון.

על מנת להשרות את מודל הדה-מיאלניזציה הכרונית, ניתנה לעכברי C57BL6 דיאטה עם 0.2% קופריזון (w/w) במשך 12 שבועות. בקבוצת ה-MSC, תאים הושתלו לתוך החדר הלטרלי הימני של העכברים.

ביטוי הגנים שהיוו מטרה במחקר נאמדו על ידי תגובת PCR בזמן אמת. הפנוטיפים 1M ו-2M של תאי המיקרוגליה, נאמדו באמצעות אימונו-היסטוכימיה של inducible nitric oxide synthase-iNOS, ו-Arg-1, בהתאמה. הרה-מיאלניזציה נחקרה על ידי צביעת luxal fast blue - LFB ומיקרוסקופ אלקטרונים (EM).

החוקרים מצאו כי בהשתלת MSC רמות הביטוי של ה-mRNA הספציפי ל-M1 הופחתו (mRNA; iNOS ו-CD86), אך רמות ביטוי הגנים הספציפיים ל-M2 עלו (CD206, Arg-1 ו-CX3CR1), כל זאת בהשוואה לקבוצת הקופריזון. זאת ועוד, תרפיה תאית הפחיתה באופן משמעותי את הסמן של M1 (תאים חיוביים ל-iNOS), אך המרקר של 2M (תאים חיוביים ל-Arg-1) הדגים עלייה משמעותית, בהשוואה לקבוצת הקופריזון. בנוסף, טיפול ב-MSC הפחית באופן משמעותי את רמות הביטוי של הגן CX3CL1, בהשוואה לקבוצת הקופריזון, והוביל לשיפור ברה-מיאלניזציה, עובדה שאושרה על ידי תמונות LFB ו-EM.

החוקרים הגיעו למסקנה כי השתלת MSC מעלה את ביטוי הפנוטיפ M2 ומפחיתה את הפנוטיפ M1 בטרשת נפוצה. לשינוי זה התלוותה ירידה בדה-מיאלניזציה ונזק לאקסונים, וכמו כן ניכר כי תאי גזע מזנכימליים הינם בעלי השפעה חיובית על טרשת נפוצה, על ידי שינויים בתאי גליה.

מקור:

Barati, S. et al. (2019). Journal of Cellular Biochemistry. https://doi.org/10.1002/jcb.28670

נושאים קשורים:  מחקרים,  מודל קופריזון,  אימונו-מודולציה,  תאי גזע מזנכימליים,  פנוטיפים של מיקרוגליה,  טרשת נפוצה
תגובות