בריאות המוח 22.12.2019

הקשר בין תנודתיות בהכנסה לבין בריאות המוח בגיל העמידה

תנודתיות בהכנסה לאורך תקופה של 20 שנות הכנסה מכוננות, קשורה לתפקוד קוגניטיבי ירוד ולפגיעה בשלמות המוח בגיל העמידה

תנודתיות בהכנסה מהווה איום הולך וגובר על בריאות הציבור. נכון לזמן פרסום המאמר, אין מחקרים קודמים שבדקו את הקשר בין תנודתיות בהכנסה, תפקוד קוגניטיבי ושלמות המוח (Brain integrity).

אוכלוסיית המחקר כללה 3,287 משתתפים בני 23-35 שנים, שנבחרו מתוך מחקר עוקבה פרוספקטיבי להערכת סיכונים למחלת עורקים כליליים במבוגרים צעירים. נתוני התנודתיות בהכנסה נוצרו באמצעות שימוש בנתוני הכנסות שנאספו בשנים 1990 עד 2010, והוגדרו כסטיית התקן של אחוז שינוי בהכנסה, ומספר הירידות בהכנסה של 25% ומעלה (סווג כ-0, 1 או 2+). בשנת 2010 בוצעו בדיקות קוגניטיביות (n = 3,287) וסריקות מוח (n = 716).

החוקרים מצאו כי לאחר התאמת משתנים, תנודתיות גבוהה יותר בהכנסה הייתה קשורה לביצועים גרועים יותר במהירות עיבוד (Processing speed)י(β = −1.09, רווח בר-סמך 75% -1.73 עד 0.44-) ולתפקודים ניהוליים (Executive functioning)י(β = 2.53, רווח בר-סמך 95% 0.60 עד 4.50) אך לא בזיכרון המילולי (β = −0.02, רווח בר סמך 95% -0.16 עד 0.11). באופן דומה, ירידות הכנסה נוספות היו קשורות לביצועים גרועים יותר במהירות העיבוד ותפקודים ניהוליים.

יתר על כן, תנודתיות גבוהה יותר בהכנסה וירידות הכנסה נוספות היו קשורות גם לשלמות מיקרו-מבנית גרועה יותר של כלל המוח ושל החומר הלבן. כל הממצאים היו דומים כאשר הוגבלו לאנשים עם השכלה גבוהה, מה שמצביע כי סיבתיות הפוכה לא תסביר ממצאים אלה.

לסיכום, תנודתיות בהכנסה לאורך תקופה של 20 שנות הכנסה מכוננות, קשורה לתפקוד קוגניטיבי ירוד ולפגיעה בשלמות המוח בגיל העמידה.

מקור: 

Grasset L. et al. (2019) Neurology

נושאים קשורים:  בריאות המוח,  הכנסה,  אפידמיולוגיה,  תפקוד קוגניטיבי,  גיל העמידה,  מחקרים
תגובות