וובינר 12.04.2020

טלה-רפואה בנוירולוגיה אמבולטורית - הלכה למעשה

פרופ' גל איפרגן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, סורוקה

תגובות