שיקום נוירולוגי 11.06.2020

שינויים בהפעלת המוח על ידי דימוי מוטורי לעומת ביצוע הפעולה הפיזית

ביצוע מדומיין של תנועה מוטורית מוביל לפעילות מוחית והתנהגות ייחודיות השונות מאלו הנוצרות בביצוע התנועה עצמה

הפעלת המוח על ידי ביצוע מדומיין של פעולות מוטוריות (דימוי מוטורי MI) הודגמה במחקרים רבים ככלי יעיל ללימוד מיומנויות מוטוריות מורכבות באנשים בריאים ובחולים לאחר שבץ. למרות היעילות המדווחת, טרם התברר באיזה אופן הפעלת המוח, המבוססת על דימויים מוטוריים (MI), שונה מההפעלה המתרחשת בעת ביצוע הפעולה הפיזית (PP).

המחקר הנוכחי בדק שינויים בפעילות המוח הקשורה ל-MI ואת הביצועים ההתנהגותיים לאחר אימון מבוסס MI בהשוואה לאימון המבוסס PP, בקרב נבדקים בריאים.

המשתתפים קיבלו מטלה של הטלת חיצים למטרה עם אימון במשך חמישה ימים בעזרת MI או בעזרת PP. פעילות מוחית נסרקה באמצעות fMRI והתוצאות הקשורות לביצוע התקבלו בהשוואה לפני אחרי ובמהלך האימון.

החוקרים מצאו כי בהשוואה ל-PP אימונים מבוססי MI לא גרמו לשינויים חזקים בהפעלת המוח והיו נחותים בשיפור הביצועים. הפעלה רבה יותר באזורים הקריטיים לעידון התכנית המוטורית נצפתה בתכנית PP לעומת MI. האימון הפיזי הוביל רק לשיפור שולי בביצועים עצמם ביחס לאימון MI.

הממצאים מצביעים על כך שאופן התרגול (מדומיין מול פיזי), המשמש ללימוד מיומנות מוטורית מורכבת, מתבטא כשוני הן בדפוסי הפעילות מוחית והן בביצועים עצמם. החוקרים מדגישים כי השוואה ישירה זו של פעילות מוחית ותוצאות התנהגותיות לאחר אימונים מקבילים באמצעות דימוי מוטורי, לעומת פעולה פיזית, מספקת מידע ייחודי לגבי המנגנונים העצביים העומדים בבסיס הלמידה באמצעות דימוי מוטורי.

מקור: 

Kraeutner SN, Stratas A, McArthur JL, Helmick CA, Westwood DA, Boe SG. Neural and Behavioral Outcomes Differ Following Equivalent Bouts of Motor Imagery or Physical Practice [published online ahead of print, 2020 May 18]. J Cogn Neurosci. 2020;1‐17. doi:10.1162/jocn_a_01575

נושאים קשורים:  שיקום,  מיומנויות מוטוריות,  שבץ מוחי,  מחקרים
תגובות