טרשת נפוצה 16.08.2020

השפעת העיתוי של טיפול בעצימות גבוהה על נכות בטרשת נפוצה

מחקר קוהורט תצפיתי רטרוספקטיבי: האם התחלה מוקדמת של טיפול ביעילות גבוהה קשורה לנכות מופחתת לאורך זמן בטרשת נפוצה?

טיפולים עם יעילות גבוהה (high efficacy treatments) בטרשת נפוצה משמשים באופן מסורתי רק לאחר טיפול לא מוצלח עם קו הטיפול הראשוני העוסק בעיקרו בשינוי מהלך המחלה (disease modifying drugs) המשנים את המחלה הראשונה.

כעת, קבוצה בינלאומית של נוירולוגים מובילים מפרסמת מאמר בכתב העת המוביל Lancet ששואל האם התחלה המוקדמת של טיפול יעילות גבוהה קשור לנכות מופחתת לאורך זמן.

מחברי המאמר השוו בין תוצאות נכות ארוכת טווח בין מטופלים שהתחילו טיפולים בעלי יעילות גבוהה תוך שנתיים מתחילת המחלה, לבין אלה שהחלו 4-6 שנים לאחר הופעת המחלה.

מחקר תצפיתי בינלאומי רטרוספקטיבי זה כלל נתונים ממרשם MSBase ומרשם הטרשת הנפוצה השוודי. כחלק מהטיפול הקליני השגרתי, מאגרי מידע אלה אוספים באופן מערכתי נתוני מטופלים הקשורים ספציפית לטרשת נפוצה.

החוקרים זיהו מטופלים בוגרים (בני 18 שנים) עם טרשת נפוצה חוזרת ונשנית, עם לפחות 6 שנות מעקב מאז הופעת המחלה, שהתחילו את טיפולים ביעילות גבוהה (ריטוקסימאב, אוקרליזומאב, מיטוקסנטרון, אלטוזומאב או נטליזומאב) לאחר 0-2 שנים (מוקדם) או לאחר 4-6 שנים (מאוחר) מזמן הופעת המחלה הקלינית.

החולים הותאמו בקבוצות המוקדמות והמאוחרות באמצעות ציונים שחושבו על סמך הנתונים הקליניים והדמוגרפיים הבסיסיים שלהם. התוצא העיקרי שנבדק היה נכות, שנמדדה על פי סולם מתוקנן (EDSS; סולם קבוע של 0-10, עם ציונים גבוהים יותר המצביעים על מוגבלות מוגברת).

במחקר נכללו 6,149 מטופלים במרשם MSBase שקיבלו טיפול יעילות גבוהה, עם נתונים שנאספו בין 1 בינואר 1975 ל-13 באפריל 2017, ו-2,626 מטופלים במרשם הטרשת נפוצה השוודי, עם נתונים שנאספו בין 10 בדצמבר 997, ו-16 בספטמבר 2019. מתוכם, 308 במרשם MSBase ו-236 במרשם MS השוודי ענו על הקריטריונים להכללה במחקר. 277 (51%) מתוך 544 מטופלים החלו בטיפול מוקדם ו-267 (49%) החלו בטיפול מאוחר.

בתחילת הדרך, הממוצע של EDSS היה 2.2 (SD 1.2) בקבוצה המוקדמת ו-2.1 (SD 1.2) בקבוצה המאוחרת. זמן המעקב החציוני לחולים תואמים היה 7.8 שנים. בשנה השישית לאחר הופעת המחלה, ממוצע של EDSS היה 2.2 בקבוצה המוקדמת בהשוואה ל-2.9 בקבוצה המאוחרת (p <0.0001). הבדל זה נמשך לאורך כל שנות המעקב עד השנה העשירית לאחר הופעת המחלה עם ההבדל בין קבוצות של 0.98 יחידות בסולם הנכות לאורך תקופת המעקב 6-10 שנים (p <0.0001, מותאם לפרופורציית הזמן בכל טיפול משנה מהלך מחלה).

החוקרים מסיקים שטיפולי טרשת מסוג high efficacy שהחלו תוך שנתיים מרגע הופעת המחלה קשורים בפחות נכות לאחר 6-10 שנים, מאשר מתן אותם טיפולים רק בשלב מאוחר יותר במהלך המחלה. ממצא זה יכול ליידע החלטות לגבי הרצף והעיתוי המיטבי לטיפול בטרשת נפוצה.

מקור:

Timing of high-efficacy therapy for multiple sclerosis: a retrospective observational cohort study.  Lancet. 2020 Apr;19(4):307-316. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30067-3.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  מחלות מיאלין,  מחלות נוירו-דגנרטיביות,  ריטוקסימאב,  אוקרליזומאב,  מיטוקסנטרון,  אלטוזומאב או נטליזומאב
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות