טרשת נפוצה 23.12.2020

שימוש בשיטות "ציון נטייה" במחקרי טרשת נפוצה ואיכותן

מחקר זה מצא ששיטות הניתוח הכוללות "ציון נטייה" (propensity score) אינן מבוצעות באופן יעיל ואופטימלי במחקרים העוסקים בטרשת נפוצה

ניתוחים של ציון הנטייה (propensity score, PS) משמשים יותר ויותר במחקר על טרשת נפוצה (MS), בעיקר בשל הזמינות הגדולה של קבוצות תצפית גדולות ומאגרי מידע. מטרת מחקר זה היתה להעריך את השימוש ואיכות הדיווח בשיטות ציון נטייה בספרות הטרשת הנפוצה האחרונה.

במחקר זה חיפשו במאגר PubMed מאמרים שפורסמו בין ינואר 2013 ליולי 2019. החיפוש הוגבל למחקרי יעילות השוואתיים של שני טיפולים שונים למחלה.

39 מחקרים נכללו בסקירה, כאשר מרבית המחקרים (62%) פורסמו בשלוש השנים האחרונות. כל המחקרים דיווחו על רשימת המשתנים המשותפים ששימשה למודל ציון נטייה, אך רק 21% מהמחקרים ציינו כיצד נבחרו אותם משתנים.

מרבית המחקרים השתמשו בציון נטייה מצומד (72%) ואחריו בציון נטייה מותאם (18%), ציון נטייה משוקלל (15%) וציון נטייה מרובד (3%), עם חפיפה מסוימת ביניהם.

מרבית המחקרים שהשתמשו בציון נטייה מצומד או משוקלל דיווחו על בדיקת חוסר איזון משתנה לאחר ציון נטייה (91%), אם כי כ-45% ממחקרים אלה הסתמכו על ערכי מובהקות ממבחנים סטטיסטיים שונים. רק 25% מהמחקרים שהשתמשו בצימוד דיווחו על חישוב שגיאות תקן חזקות לניתוחי ציון נטייה.

איכות הדיווח על שיטות ציון נטייה בספרות הטרשת הנפוצה אינה אופטימלית באופן כללי ובמקרים מסוימים משתמשים בשיטות לא הולמות.

מקור:

Karim M. E. Et al. (2020) Multiple Sclerosis Journal: published online

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  ציון נטייה,  מאגרי רישום
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות