פגיעות בדרכי השתן 03.01.2021

ביטוח רפואי והשפעתו על טיפול במחלות דרכי שתן מפגיעה עצבית

מחקר שפורסם ב-The journal of urology בדק את הקשר בין ביטוח פרטי להימצאות פחות תסמינים של פגיעות בדרכי השתן ולאיכות חיים גבוהה יותר

לפגיעות עצביות בדרכי השתן התחתונות יש השפעה גדולה על איכות החיים של חולים עם פציעות עמוד שדרה. הטיפול בפגיעות אלו נעשה באמצעות טיפולים השונים זה מזה ביעילות, בעלות ותופעות לוואי. ההשלכות של כיסוי ביטוחי על טיפול בפגיעות הקשורות למערכת השתן טרם נחקר.

מחקר שפורסם ב-The journal of urology בדק את הקשר בין ביטוח פרטי להימצאות פחות תסמינים של פגיעות בדרכי השתן ולאיכות חיים גבוהה יותר.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רוחבי תוך שימוש ב-1,226 שאלונים שנאספו במסגרת Bladder Research Group SCI Registry במחקר נכללו חולים אשר מילאו פרטי ביטוח. הביטוחים סווגו כפרטיים או ציבוריים. הקשר בין ביטוח הבריאות לפגיעות בדרכי השתן, לתסמינים ולאיכות החיים נעשה באמצעות רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים. איכות החיים כתוצאה מפגיעות עמוד שדרה נמדדה באמצעות Neurogenic Bladder Symptom Score.

החוקרים זיהו 654 חולים בעלי ביטוח פרטי ו-572 חולים בעלי ביטוח בריאות ציבורי. המשתנים הדמוגרפיים בין הקבוצות היו גיל, מוצא אתני, השכלה וההימצאות של כאב כרוני ובעיות בדרכי השתן.

המחקר הראה כי מטופלים בעלי ביטוח בריאות ציבורי היו בעלי סיכוי גבוה יותר להיות מטופלים בקטטר להוצאת שתן. החוקרים גם מצאו שבעלי ביטוח בריאות ציבורי היו בעלי סיכוי נמוך יותר להיות מטופלים בתרופות לטיפול בבעיות בדרכי השתן מאשר בעלי ביטוח פרטי. בניתוח רב משתני, סוג הביטוח לא השפיע על הופעות התסמינים (total Neurogenic Bladder Symptom Score) או על איכות החיים של החולים.

החוקרים מצאו שיש קשר בין סוג ביטוח הבריאות לטיפול במחלות דרכי השתן שנגרמו לאחר פגיעות עמוד שדרה. סוג ביטוח הבריאות לא משפיע על איכות החיים של חולים אלה או על תסמיני המחלה.

מקור:

Rude, T., Moghalu, O., Stoffel, J., Lenherr, S., Myers, J., & Elliott, S. et al. (2020). The Role of Health Insurance in Patient Reported Satisfaction with Bladder Management in Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction Due to Spinal Cord Injury. Journal Of Urology, 205(1), 213-218. doi: 10.1097/ju.0000000000001346

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות בדרכי השתן,  פגיעות עצביות,  ביטוח רפואי
תגובות