רעד דיסטוני 22.04.2021

זריקות רעלן הבוטוליניום כטיפול ברעד דיסטוני של היד

זריקות רעלן הבוטוליניום נמצאו יעילות בהשגת שליטה על רעד דיסטוני בגפיים העליונות ואינן מובילות לחולשת יד בלתי קבילה

קיים צורך גדול בטיפולים בטוחים ויעילים עבור רעד דיסטוני (DT) בגפיים העליונות. נכון להיום, אך ורק סדרות מקרים רטרוספקטיביות ובלתי מבוקרות דיווחו על השפעתן של זריקות רעלן הבוטוליניום (BoNT) על DT בגפיים העליונות.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת JAMA Neurology, חוקרים בחנו את ההשפעה של זריקות BoNT על מידת הרעד בקרב מטופלי DT.

במחקר שהוגדר כמבוקר אינבו ואקראי, השתתפו 30 מבוגרים (גיל ממוצע 46 שנים, 86.7% גברים) עם אבחנה של DT בגפיים העליונות אשר טופלו במרפאה להפרעות תנועה.

המשתתפים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות לקבלת זריקות בהנחיית אלקטרומיוגרפיקה במתן תוך שרירי לאיזור הרעד בגפה; האחת מנתה 15 מטופלים וטופלה באמצעות זריקות BoNT, והשנייה מנתה 15 מטופלים וטופלה עם זריקות של תמיסת סליין 0.9%.

החלוקה התבצעה באופן סמוי, כך שכלל המשתתפים, נותני הזריקות, מעריכי התוצאים והסטטיסטיקאים היו עיוורים לרנדומיזציה. המטופלים גויסו למחקר בין השנים 2018-2019, כאשר תקופת המעקב הושלמה בשנת 2020.

התוצא העיקרי שנמדד היה הניקוד הכולל בסולם Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale,י6 שבועות לאחר ההתערבות. התוצאים הוערכו במועד תחילת המחקר, לאחר 6 שבועות ולאחר 12 שבועות. לכלל המטופלים ניתנה האפשרות לקבל זריקת BoNT באופן בלתי סמוי לאחר 12 שבועות ולעבור הערכה מחודשת 6 שבועות לאחר מכן.

החוקרים מצאו כי בקרב קבוצת הכוונה לטפל, ניקוד ה-Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale היה נמוך יותר באופן מובהק בקרב קבוצת הטיפול עם BoNT לאחר 6 שבועות (ממוצע הבדלים מתוקנן 10.9 ; רווח בר סמך 95% -15.4 עד -6.5; p=<0.001) ולאחר 12 שבועות (ממוצע הבדלים מתוקנן -5.7 ; רווח בר סמך 95% -11 עד -0.5; p=0.03).

מספר רב יותר של מטופלים מקרב קבוצת ה-BoNT דיווח על שיפור כללי במדד ההערכה Global Impression of Changeי(PGIC) (PGIC,י1, 2 ו-3: BoNT:י4 [26.7%], 6 [40%] ו-5 [33.3%] ;אינבו: 5 [33.3%], 10 [66.7%] ו-0, בהתאמה; p=0.047). חולשת יד סובייקטיבית ועוצמת אחיזה שהוערכה באמצעות דינמומטר היו דומות בשתי הקבוצות.

החוקרים סיכמו כי זריקות של רעלן הבוטוליניום הראו עליונות, בהשוואה לטיפול עם זריקות אינבו, בהשפעתן על הפחתת חומרת הרעד ברעד דיסטוני של הגפיים העליונות. גישה פרטנית לבחירת השריר והמינון היתה מועילה ולא הדגימה תופעות לוואי בלתי קבילות.

מקור:

Rajan R, Srivastava AK, Anandapadmanabhan R, et al. JAMA Neurol. 2021;78(3):302–311. doi:10.1001/jamaneurol.2020.4766

נושאים קשורים:  מחקרים,  רעלן הבוטוליניום,  זריקות,  רעד דיסטוני,  אינבו
תגובות