פאראמנזיה שכפולית 13.06.2021

מהם המנגנונים האחראים על הופעת דלוזיות מרחביות לאחר שבץ?

החוקרים בחנו מטופלים עם פאראמנזיה שכפולית לאחר שבץ מוחי והצליחו להתחקות אחרי המסלולים הנוירונליים והגורמים מנבאי הפרוגנוזה של התסמונת

היכולת לדעת בבירור היכן אנו נמצאים היא פרשנות לייצוגים המרחבים שלנו. פאראמנזיה שכפולית (Reduplicative paramnesia) היא תסמונת משבשת בה המטופלים מציגים אמונה מוצקה בתפיסה מרחבית שאינה נכונה, כגון המחשבה כי מקום מסוים נמצא בשני אתרים בו זמנית, או נמצא במיקום שונה ממיקומו המציאותי.

במחקר שפורסם בכתב העת Annals of Neurology בדקו החוקרים את המדגם הגדול ביותר של חולים עם דלוזיות של זיהוי מוטעה של המרחב (כלומר, פאראמנזיה שכפולית) לאחר שבץ מוחי על מנת לנסות ולשפוך אור על הנוירוביולוגיה העומדת בבסיס התופעה.

במחקר מקרה-ביקורת פרוספקטיבי מצטבר בדקו החוקרים 400 חולים עם שבץ מוחי חד בהמיספרה הימנית, מתוכם 64 משתתפים בקבוצת המקרים ו-233 בקבוצת הביקורת. בשלב הראשון תוחמו הנגעים ונורמלו. לאחר מכן, החוקרים חישבו ויצרו מפות ניתוק מבניות ופונקציונליות בשיטות של מעקב אחר נגעים ושל מיפוי רשתות. המפות הושוו, תוך בקרה על ערפלנים.

בשלב השני בנו החוקרים מודל לוגיסטי רב משתני, הכולל נתונים קליניים, התנהגותיים ונוירו-הדמייתיים. לבסוף, בוצע אימות צולב מקונן של המודל באמצעות ניתוח מכונת וקטורים תומכים (support-vector machine).

תת-הסוג השכיח ביותר של זיהוי שגוי היה  שגיאה גיבובית (confabulatory mislocation - 56%), ולאחריה שגיאה של הכפלת מקום (19%) והטמעה כימרית (13%).

תוצאות המחקר מצביעות על כך שניתוק מבני הוא הגורם המנבא החזק ביותר לתסמונת, והן כוללות שני מסלולים מובחנים, המחברים מבנים פרונטו-תלמיים ימניים ומבנים אוקסיפיטו-טמפורלים ימניים.

במודל הרב-משתני, הגורמים המנבאים הבלתי-תלויים של פאראמנזיה שיכפולית היו מפת הניתוק המבנית, מיעוט נגעים באזורים פרונטו-פאריטליים ימניים דורסליים, גיל, ואנאוסואגנוזיה (anosognosia). יכולת הבחנה מדויקת (שטח מתחת לעקומה = 0.80 [0.75-0.85]) הודגמה במחקר.

לסיכום, תוצאות המחקר ממקמות את המעגלים האנטומיים להם עשוי להיות תפקיד בקישור המרחבי-רגשי הלא תקין וביכולת הלקויה לעדכון ייצוגים מרחביים, העומדים בבסיס הפאראמנזיה השכפולית. נתונים חדשים אלה עשויים לתרום להבנה טובה יותר של הפתופיזיולוגיה של תסמונות של דלוזיות לאחר שבץ מוחי.

מקור:

Alves, PN et al. Annals of Neurology. 2021 Jun;89(6):1181-1194. doi: 10.1002/ana.26079.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פאראמנזיה שכפולית,  גורמי מנבאים,  פתופיזיולוגיה,  מסלולים נוירונליים,  דלוזיות,  שבץ
תגובות