יתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני 27.06.2021

יעילות ניתוחים בריאטריים מול שמירת משקל בקהילה בקרב חולי IIH

במחקר זה נמצא כי ניתוחים בריאטריים הראו עליונות על פני התערבות לשמירת משקל בקהילה, עבור הורדה של לחץ תוך גולגולתי

ניתוח בריאטרי. אילוסטרציה

יתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני (IIH) גורם לכאבי ראש, לאובדן ראייה ולפגיעה באיכות החיים. ירידה משמעותית במשקל  בקרב מטופלים הסובלים מ-IIH היא חיונית לשינוי מהלך המחלה ולמניעת הישנות.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת JAMA Neurology, חוקרים השוו בין יעילותם של ניתוחים בריאטריים לבין יעילותו של טיפול בקהילה בשיטת "שומרי משקל" (CWM; Community Weight Management), כטיפולים עבור IIH פעיל.

למחקר, שהוגדר כניסוי קליני אקראי (Idiopathic Intracranial Hypertension Weight Trial) ונמשך כחמש שנים, נרשמו נשים עם IIH פעיל ומדד מסת גוף (BMI מחושב כמשקל בקילוגרמים חלקי הגובה במטר רבוע) של 35 ומעלה, מחמישה בתי חולים בבריטניה בין 2014-2017. מתוך 74 נשים שהוערכו, שש לא עמדו בקריטריוני ההכללה ושתיים סירבו להשתתף. בסך הכל 66 נשים עברו רנדומיזציה וחולקו לשתי קבוצות התערבות: 33 עברו ניתוח בריאטרי ו-33 קיבלו טיפול בשיטת ה-CWM. ניתוח הנתונים נערך בין 2018-2020.

התוצא העיקרי שנמדד היה שינוי בלחץ התוך גולגולתי, אשר נמדד לפי לחץ פתיחה בניקור מותני לאחר 12 חודשים. תוצאים משניים כללו לחץ פתיחה בניקור מותני לאחר 24 חודשים, בנוסף לחדות ראייה, רגישות לקונטרסט, סטייה ממוצעת פרימטרית ואיכות חיים (נמדדה לפי ה-36-item Short Form Health Survey) לאחר 12 ו-24 חודשים.

החוקרים מצאו כי מתוך 66 המשתתפות (גיל ממוצע 32, סטיית תקן 7.8 שנים), 64 (97%) המשיכו במחקר לאחר 12 חודשים ו-54 נשים (81.8%) נכללו בניתוח התוצאות הראשוני.

הלחץ התוך גולגולתי נמצא נמוך באופן מובהק בזרוע הניתוח הבריאטרי לאחר 12 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם -6.0 ס"מ CSF, רווח בר סמך 95% -9  עד -2.4 ס"מ CSF, p=0.001) ולאחר 24 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם -8.2 ס"מ CSF, רווח בר סמך 95% -12.2 עד -4.2 ס"מ CSF, p<0.001), בהשוואה עם זרוע ה-CWM.

בניתוח פר-פרוטוקול, הלחץ התוך גולגולתי היה נמוך יותר באופן מובהק בקבוצת הניתוח הבריאטרי לאחר 12 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם -7.2 ס"מ CSF, רווח בר סמך 95% -10.6 עד -3.7 ס"מ CSF, p<0.001) ולאחר 24 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם –8.7 ס"מ CSF, רווח בר סמך 95% -12.7 עד -4.8 ס"מ CSF, p<0.001).

המשקל היה נמוך יותר באופן מובהק בזרוע הניתוח הבריאטרי לאחר 12 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם -21.4 ק"ג, רווח בר סמך 95% -32.1 עד -10.7 ק"ג, p<0.001) ולאחר 24 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם -26.6 ק"ג, רווח בר סמך 95% -37.5 עד -15.7 ק"ג, p<0.001).

איכות החיים השתפרה משמעותית ובאופן מובהק לאחר 12 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם 7.3, רווח בר סמך 95% 0.2-14.4, p=0.04) ולאחר 24 חודשים (ממוצע הבדלים מותאם 10.4, רווח בר סמך 95% 3-17.9, p=0.006) בקבוצת הניתוח הבריאטרי.

החוקרים סיכמו כי בניסוי קליני אקראי זה, נמצאה עליונות של ניתוחים בריאטריים על פני טיפול בשיטת CWM, עבור הורדה של לחץ תוך גולגולתי. השיפור המתמשך על פני תקופה של שנתיים מראה את ההשפעה של התערבות זו בהיבט השמירה לאורך זמן של הפוגה במחלה.

מקור:

Mollan SP, Mitchell JL, Ottridge RS, et al. JAMA Neurol. Published online April 26, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.0659

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני,  ניתוחים בריאטריים,  שמירת משקל,  איכות חיים
תגובות