פגיעה מוחית 01.07.2021

ביצוע קוגניטיבי ותפקוד יומיומי לאחר פגיעה מוחית טראומטית

תובנות חדשות בנוגע לביצועים קוגניטיביים ברמות שונות של מוגבלות ויכולות תפקודיות יומיומית לאחר פגיעה מוחית טראומטית

ליקוי קוגניטיבי מהווה גורם מפתח למוגבלות לאחר פגיעה מוחית טראומטית (TBI) אך השפעתו הכללית על היכולות התפקודיות היומיומית היא פעמים רבות קלה.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, חוקרים בחנו יכולות קוגניטיביות ברמות שונות של תפקוד וניסו לזהות תחומים הקשורים במוגבלות.

לצורך עריכת המחקר החוקרים העריכו 1,554 מטופלים עם TBI קלה-קשה שישה חודשים לאחר הפגיעה, באמצעות מדדי GOSEי(Glasgow Outcome Scale-Extended), Short Form-12v2 ומספר מבחנים קוגניטיביים נוספים. נערכה השוואה של התוצאות תוך תקנון משתנים של גיל, מין וחינוך.

החוקרים מצאו כי בסך הכל, גודל ההשפעות נע בטווח קטן-בינוני, כאשר ההשפעה הגדולה ביותר נמצאה במבחנים למדידת מהירות יכולות עיבוד (ηp 2 0.057–0.067) ולמידה וזיכרון (ηp 2 0.048–0.052).

ליקויים בביצועים קוגניטיביים ניכרו במיוחד בקרב מטופלים שאינם עצמאיים (GOSEי3 או 4) או שלא יכלו להשתתף בפעילות חיים מאג'ורית אחת או יותר (GOSE 5). ברמות תפקוד גבוהות יותר (GOSE 6-8), הביצועים הקוגניטיביים היו באופן מפתיע דומים בכל הקטגוריות.

ירידות בביצועים נמצאו בקרב מטופלים שדיווחו על החלמה מלאה ללא תסמינים משמעותיים. גודל השפעה בינוני-גדול נמצא עבור מדדים מסכמים של קוגניציה (ηp 2 0.111), בריאות נפשית (ηp 2 0.131) ובריאות גופנית (ηp 2 0.252).

החוקרים סיכמו כי ניסוי זה מספק תובנות חדשות בנוגע לביצועים קוגניטיביים ברמות שונות של מוגבלות ומדגיש את חשיבותה של מהירות עיבוד מידע בתפקוד היומיומי. עוד הם מוסיפים, כי כל השפעה של רמת הקוגניציה על סך התפקוד היא מועטה ואילו ההבדלים בבריאות המנטלית בולטים.

מקור:

Wilson L, Horton L, Kunzmann K, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;jnnp-2020-324492. doi:10.1136/jnnp-2020-324492

נושאים קשורים:  מחקרים,  ביצועים קוגניטיביים,  פגיעה מוחית טראומטית,  תפקוד יומיומי
תגובות