גרורות מוחיות 08.11.2021

האם ראוי להמשיך בכריתות חוזרות של גרורות מוחיות מקומיות חוזרות?

ישנן תתי-אוכלוסיות של חולים עם גרורות מוחיות מקומיות חוזרות אשר ניתוחים חוזרים אכן משיגים הטבה בתוצאים שלהם

מקומם של ניתוחי מוח חוזרים עבור מטופלים עם גרורות מוחיות מקומיות חוזרות (Locally Recurrent Brain Metastases - LRBM) שנויה במחלוקת. במחקר זה ביקשו החוקרים לבחון את התוצאים האונקולוגים ארוכי הטווח של חולים מגוונים אלו.

למחקר אספו מקרים של ניתוחי מוח עבור LRBM ממרכזים נוירו-אונקולוגיים שלישוניים. ראשית, החוקרים בחנו את השרידות הכוללת (Overall Survival - OS) ושליטה תוך-גולגולתית (Intracranial Control - ICC) של מקרים אלו עם ריבוד לפי פרופיל מולקולרי, סמנים פרוגנוסטיים, וטיפול רב-שיטתי. שנית, הם השוו בין מטופלים עם LRBM לבין מטופלים מצומדים בעזרת Propensity-score matching אשר עברו כריתה של גרורות חדשות במוח (Newly Diagnosed Brain Metastases - NDBM).

תוצאות המחקר הדגימו כי בעבור 180 מטופלים משך השרידות החציונית לאחר כריתה של LRBM עמד 13.8 חודשים עם הבדלים בין מטופלים עם פרופיל מולקולרי משתנה, כאשר שרידות של מעל שנתיים נצפתה עבור חולים עם אדנוקרצינומה של הריאה מסוג ALK/EGFR+ וסרטן שד מסוג HER2+. יתרה מכן, 102 מטופלים (56.7%) חוו הישנות של המחלה עם זמן חציוני עד הישנות של 5.6 חודשים.

בהשוואה למטופלים עם NDBMי(n=898), מטופלים עם LRBM היו צעירים יותר, ניתן היה לזהות אצלם מוטציות מטרה בסבירות גבוהה יותר, והם קיבלו טיפול אדג'ובנטי קרינתי בסבירות נמוכה יותר (p<0.05). לאחר התאמה לפי Propensity score ביחס של 1:3 עם ריבוד לפי פרופיל מולקולרי, נמצא כי למטופלים עם LRBM היה OS קצר יותר (יחס סיכונים של 1.67 ו-1.36 עבור מטופלים עם וללא מוטציות, p<0.05) ביחס לקבוצת מקרי הביקורת. עם זאת, שיעורי ICC היו זהים בין הקבוצות (יחס סיכונים של 1.11 בשתי הקבוצות, p > 0.2). התוצאות בתתי-קבוצות עם פרופיל מולקולרי דומה הציגו השפעה דומה, עם גודל השפעה משתנה לפי קבוצה.

מסקנת החוקרים הייתה כי בקרב מטופלים עם LRBM אשר עוברים כריתה יש תתי-קבוצה עם מאפיינים קליניים טובים יחסית, ותוצאי הישרדות עדיפים. נמצא כי מצב הישנות התחלואה מנבאת ירידה בשרידות הכוללות, אך לא השפיעה על שליטה תוך-גולגולתית. משום כך, ניתן לשמר את האפשרות לביצוע כריתה של הגרורות בקבוצת מטופלים מסויימת עם פרוגנוזה טובה יחסית.

מקור: 

Alexander F C Hulsbergen, et al.  (2021) “Neurosurgical resection for locally recurrent brain metastasis”. Neuro-Oncology, 2021. Online ahead of print- noab173. doi.org/10.1093/neuonc/noab173

נושאים קשורים:  גרורות מוחיות,  חזרה מקומית-אזורית מבודדת,  סמנים מולקולריים,  מחקרים
תגובות