השתלמויות עמיתים 17.11.2021

דרוש נוירולוג ל-60% משרה בהדסה עין כרם

על מנת לפתח תחום נוירוקוגניטיבי | כולל הכשרה במשך כחצי שנה

תגובות