בחינת שלב ב' בנוירולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 16.01.2020, 13:38
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 10 באוקטובר 2020, 09:00
מועד סיום: 10 באוקטובר 2020, 10:00