בחינת שלב ב' בנוירולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 31.05.2020, 12:23
מיקום: מיקום יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 8 ביולי 2020, 09:00
מועד סיום: 8 ביולי 2020, 10:00